Ελληνική Πολιτική

Σκοπός

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η κριτική επεξεργασία και ανάλυση των βασικών παραμέτρων της ελληνικής πολιτικής στην ιστορική της εξέλιξη. Λόγω των προφανών περιορισμών που συντρέχουν για συστηματική μακρο-ιστορική εποπτεία τους, η έμφαση δίνεται στην περίοδο της Γ΄ Ελληνικής Δημοκρατίας και ειδικότερα:

  • Σε πρακτικές πολιτικής δράσης με στόχο την άσκηση ή τον επηρεασμό της πολιτικής εξουσίας.
  • Σε ιδεολογικές σχηματοποιήσεις που διέπουν την πολιτική αντιπαράθεση και συνεργασία και τις αποτυπώσεις τους στον πολιτικό λόγο.
  • Σε θεσμικές αποκρυσταλλώσεις των πολιτικών συσχετισμών και των επιδράσεων που αυτές έχουν στη διαμόρφωση και τη δυναμική τους.

Η μελέτη αυτών των εξελίξεων διενεργείται σε συγκριτική προοπτική και με γνώμονα την ανάγκη για διεπιστημονική θεώρηση. Υπό το πρίσμα αυτό, επιδιώκεται α) να αναλυθούν και ερμηνευθούν οι αλλαγές που σημειώνονται στην εγχώρια πολιτική, αλλά και τα ανθεκτικά στο χρόνο χαρακτηριστικά της, β) να χαρτογραφηθούν παράγοντες που επιδρούν στην άσκηση της πολιτικής, στη διαμόρφωση των εκάστοτε διακυβευμάτων και στις πολυκύμαντες προσλήψεις και νοηματοδοτήσεις τους, γ) να διαγνωσθούν οι σύνθετες σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στο πολιτικό και κοινωνικό πεδίο και δ) να ιχνηλατηθούν προκλήσεις που αναφύονται για την εγχώρια δημοκρατική λειτουργία στο πλαίσιο των σύγχρονων συνθηκών. 

Διδάσκοντες

Καραγιάννης Ιωάννης
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος.