Αναλύοντας πολιτικά δεδομένα στο πλαίσιο της διαδικασίας POISSON LOGISTIC REGRESSION

Σκοπός

Σκοπός αυτού του Σεμιναρίου, είναι η μύηση των σπουδαστών σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα στατιστική διαδικασία που χρησιμοποιούν οι Πολιτικοί και Κοινωνικοί Επιστήμονες τα τελευταία χρόνια, για την εξαγωγή προβλεπτικών πιθανοτήτων που αφορούν τα Δεδομένα τύπου count που δεν εντάσσονται σε συνεχείς ούτε και σε κατηγορικές μεταβλητές. Προφανώς, πρόκειται για μια διαδικασία προχωρημένης στατιστικής ανάλυσης η οποία διαχειρίζεται διακριτά ή αλλιώς απαριθμήσιμα Data, και η οποία εκτελείται με τη βοήθεια των στατιστικών πακέτων SPSS και STATA και με πραγματικά Ελληνικά Δεδομένα. 

Διδάσκοντες

Δαφέρμος Βασίλειος
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος.