Ελληνική Ιστορία Νεοτέρων Χρόνων

Σκοπός

Σκοπός του συγκεκριµένου ΥΕΠ είναι να εξετάσει την ιστορία της συγκρότησης και µεταβολής του πολιτικού συστήµατος στην Ελλάδα από την αρχή του 20ού αιώνα (πόλεµος 1897, κίνηµα στο Γουδί 1909) έως και την περίοδο της επατετούς στρατιωτικής δικτατορίας (1967-1974). Συγκεκριµένα θα εξεταστεί η διαχρονική εξέλιξη τριών αξόνων: του πολιτειακού ζητήµατος (µορφή του πολιτεύµατος και συντάγµατα), του κοινωνικού ζητήµατος (αντιθέσεις και συγκρούσεις κοινωνικών τάξεων και ρόλος πολιτικού συστήµατος) και του εθνικού ζητήµατος (εθνικές διεκδικήσεις, αλυτρωτισµός και πόλεµος) και η κάθε φορά δράση και βαρύτητα των φορεών εξουσίας (πολιτικά κόµµατα και κυβερνήσεις, µοναρχικός θεσµός, στρατός, ξένες δυνάµεις)

Μετά την ολοκλήρωση του µαθήµατος, οι φοιτητές αναµένεται να είναι σε θέση: - Να περιγράφουν τις σηµαντικότερες κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις της περιόδου αυτής - Να αναγνωρίζουν τις ιστορικές τοµές και τις µακρόχρονες τάσεις της ελληνικής ιστορίας και της γενεαλογία αυτών - Να ερµηνεύουν τα γεγονότα, τις αιτίες, τα αποτελέσµατά τους και τη βαρύτητα των πολιτικών υποκειµένων στο πολιτικό γίγνεσθαι - Να συσχετίζουν τη συγκρότηση και τις µεταβολές του ελληνικού πολιτικού συστήµατος στον 20ό αιώνα µε τις σύγχρονες πολιτικές εξελίξεις

Διδάσκοντες

Σκαλιδάκης Ιωάννης
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος.