Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Σκοπός

Το σύγχρονο διεθνές περιβάλλον ορίζεται από προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή, οι συχνές ανθρωπιστικές κρίσεις και οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις καταβάλλουν σημαντικές προσπάθειες και υλοποιούν επενδύσεις προκειμένου να είναι, ή έστω να εμφανίζονται ως, κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνες, με αποτέλεσμα η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (EKE) να αποτελεί πλέον μια κυρίαρχη επιχειρηματική πρακτική. Η ΕΚΕ προσφέρει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη συνεισφορά των επιχειρήσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη και στα πλέον καίρια ζητήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η παγκόσμια κοινωνία.

Το μάθημα παρουσιάζει τις υπάρχουσες γνώσεις, υποδείγματα, έννοιες, πρακτικές εταιρειών και οργανισμών σε σχέση με την ΕΚΕ. Μέσω αυτών, οι φοιτητές αναμένεται να αποκτήσουν τα πρακτικά εργαλεία που θα τους επιτρέπουν να εφαρμόσουν τη σχετική γνώση.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο https://elearn.uoc.gr

Διδάσκοντες

Μανασάκης Κωνσταντίνος
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος.