Κρατική Συγκρότηση και εξωτερική πολιτική

Σκοπός

Κεντρικός σκοπός του μαθήματος θα είναι να εισάγει τους σπουδαστές στα βασικά εννοιολογικά και μεθοδολογικά εργαλεία για την κατανόηση του διεθνούς περιβάλλοντος καθώς και την προσέγγιση των νέων σχηματισμών της εξωτερικής πολιτικής, έτσι όπως αυτή εξελίχθηκε ιστορικά στο πλαίσιο της ανάδυσης του συστήματος των εθνών-κρατών.

Αξιολόγηση:

70% Τελική εξέταση (προφορική)

15% Εργασία

15% Παρουσίαση

Διδάσκοντες

Καλπαδάκης Γεώργιος
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος.