Πολιτική Θεωρία IV – 20ος αιώνας και Σύγχρονα Ρεύματα στην Πολιτική Θεωρία

Σκοπός

 

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των κεντρικών προσεγγίσεων αλλά και των εννοιολογικών μετατοπίσεων της σύγχρονης πολιτικής θεωρίας.

Το μάθημα αναπτύσσεται γύρω από τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 

1. Η φιλελεύθερη κριτική του ιμπεριαλισμού: John Hobson.

2. Ο πολιτικός υπαρξισμός του Carl Schmitt.

3. Η κριτική της Σχολής της Φρανκφούρτης στον φιλελευθερισμό και τον ολοκληρωτισμό (M. Horkheimer, H. Marcuse).

4. Γαλλικός στρουκτουραλισμός και η θεωρία κράτους (L. Althusser, Ν. Πουλαντζάς). Η θεωρία της εξουσίας στον Μ. Foucault: από την καταστολή στην τεχνολογία του είδους.

5. Η κριτική του ωφελιμισμού (J. Rawls, Α. Sen). Εξισωτισμός και αρχές δικαιοσύνης στον John Rawls.

6. Διαβουλευτική και αγωνιστική δημοκρατία (J. Habermas, Ch. Mouffe).

Κάθε μία από τις παραπάνω ενότητες αντιστοιχεί σε δύο διαλέξεις. Η τελευταία διάλεξη του μαθήματος αφιερώνεται στη γενική επισκόπηση των θεματικών που εξετάστηκαν. Η αξιολόγηση του μαθήματος περιλαμβάνει: α) την προετοιμασία των φοιτητών σε συγκεκριμένα ερωτήματα που αφορούν το περιεχόμενο κάθε επόμενης διάλεξης, β) τελική γραπτή εξέταση.

Ενδεικτική βιβλιογραφία

-Hobson, John A. [1902], Ιμπεριαλισμός. Μια Μελέτη. Θωμάς Νουτσόπουλος (μτφ., εισ.), Αθήνα, ΚΨΜ, 2013

-Schmitt, Carl [1932], Η Έννοια του Πολιτικού. Αλίκη Λαβράνου (μτφ., εισ.), Γιώργος Σταμάτης (επιμ.), Αθήνα, Κριτική, 1988.

-Marcuse, Herbert [1936], «Η πάλη ενάντια στον φιλελευθερισμό, στην ολοκληρωτική αντίληψη για το κράτος» στο Marcuse, Herbert, Αρνήσεις [1969], Ζήσης Σαρίκας (μτφ.), Αθήνα, Ύψιλον, 1983.

-Marcuse, Herbert [1964], Ο Μονοδιάστατος Άνθρωπος. Μπάμπης Λυκούδης (μτφ.), Αθήνα, Παπαζήσης, 1971.

-Πουλαντζάς, Νίκος [1978], Το Κράτος, η Εξουσία, ο Σοσιαλισμός. Γιάννης Κρητικός (μτφ.) Αθήνα, Θεμέλιο, 2001.

-Foucault, Michel [1975], Επιτήρηση και Τιμωρία. Η Γέννηση της Φυλακής. Τάσος Μπέτζελος (μτφ.), Αθήνα, Πλέθρον, 2011.

-Rawls, John [1971], Θεωρία της Δικαιοσύνης. Φίλιππος Κ. Βασιλογιάννης, Βασίλης Βουτσάκης, κ.α. (μτφ.), Ανδρέας Χ. Τάκης (επιμ.). Αθήνα, Πόλις, 2010.

-Sen Amartya [1992], Επανεξετάζοντας την Ανισότητα. Κ. Γεωργοπούλου (μτφ.), Αθήνα, Καστανιώτης, 2004.

-Habermas, Jürgen [1992] Το Πραγματικό και το Ισχύον. Θ. Λουπασάκης (μτφ.), Αθήνα, Λιβάνης, 1996.

-Mouffe, Chantal [2000], Το Δημοκρατικό Παράδοξο, Α. Κιουπκιολής (μτφ.), Γ. Σταυρακάκης (επιμ.). Αθήνα, Πόλις, 2004.

Διδάσκοντες

Κουτσογιάννης Αλέξανδρος
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος.