Το Πολιτικό Σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σκοπός

Το υποχρεωτικό αυτό µάθηµα εξετάζει το Πολιτικό Σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Επικεντρώνει στη θεσμική ανάπτυξη της Ένωσης και τις εξελίξεις από την υπογραφή των Συνθηκών του Παρισιού και της Ρώμης μέχρι και τη Συνθήκη της Λισσαβόνας. Εξετάζει τις διευρύνσεις και τις επιπτώσεις τους καθώς και την πρόσφατη έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας από το εγχείρημα. Το μάθημα εστιάζει επίσης στις θεωρητικές προσεγγίσεις του φαινομένου της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, περιλαμβάνοντας τόσο τις κύριες διαδικασίες λειτουργίας όσο και την συνάφεια της εξέλιξης της ΕΕ µε την ανάπτυξη των κύριων ευρωπαϊκών πολιτικών. Τέλος έμφαση αποδίδεται στην Κοινή Εξωτερική Πολιτική και στις εξωτερικές της σχέσεις του Ευρωπαϊκού οικοδομήματος. 

 

Θεµατικές Ενότητες:

  • Οι αφετηρίες της Ευρωπαϊκής ενοποίησης και η ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
  • Η εξέλιξη της ΕΕ από τη Συνθήκη του Παρισιού στη Συνθήκη της Λισσαβόνας. 
  • Η ανάπτυξη του θεσμικού πλαισίου της ΕΕ, τα κυριότερα όργανα και οι διαδικασίες λειτουργίας της ΕΕ.
  • Η εξέλιξη της ΕΕ και οι διευρύνσεις. 
  • Η Έξοδος της Μεγάλης Βρετανίας
  • ∆ιαµόρφωση πολιτικής και πολιτικές στην ΕΕ. 
  • Το φαινόμενο της ολοκλήρωσης και οι θεωρητικές προσεγγίσεις.
  • Η ΚΕΠΠΑ και η ΕΕ ως Διεθνής Δρώντας.
  • Εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ. 

 

 

 

Διδάσκοντες

Ξενάκης Δημήτριος
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος.