Συνταγματικό Δίκαιο ΙΙ

Σκοπός

Το μάθημα εξετάζει τον θεσμικό τρόπο οργάνωσης της κρατικής εξουσίας, κατά το ελληνικό Σύνταγμα, και διαρθρώνεται σε τρεις ενότητες. Αντικείμενο της πρώτης αποτελεί η πραγμάτευση των θεμελιωδών αρχών του Συντάγματος, η δεύτερη εστιάζει στις αρμοδιότητες και τις σχέσεις αμοιβαίου ελέγχου μεταξύ των άμεσων οργάνων του κράτους (Βουλής, Κυβέρνησης και Προέδρου της Δημοκρατίας), ενώ η τρίτη μελετά τη συνταγματική προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου.

 

 

Διδάσκοντες

Κεσσόπουλος Αλέξανδρος
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος.