Μειονότητες και κρατική πολιτική

Σκοπός

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις πολλαπλές διαστάσεις (πολιτικές, κοινωνικές, πολιτισμικές, οικονομικές και νομικές) του μειονοτικού φαινομένου. Ειδικότερα, καταρχάς θα αποσαφηνιστούν οι διαφορετικοί ορισμοί της «μειονότητας» και της «εθνικής μειονότητας». Στην ίδια προοπτική, θα επιχειρήσουμε μια σύντομη αναδρομή στις βασικές θεωρίες περί «μειονοτήτων» με βάση και τη θεωρία περί εθνικισμού και εθνοτισμού. Ακολούθως, θα σκιαγραφηθούν οι ιστορικές διαδικασίες κατασκευής εθνικών (αλλά επίσης εθνοτικών και εθνοθρησκευτικών) μειονοτήτων στο πλαίσιο της συγκρότησης του νεωτερικού εθνικού κράτους, αλλά και της μετα-νεωτερικής αμφισβήτησης του τελευταίου. Τέλος, θα μελετηθούν παραδείγματα νομικο-πολιτικής αντιμετώπισης των εθνικών μειονοτήτων, αλλά επίσης μειονοτικών διεκδικήσεων στο πλαίσιο της πολιτικής των ταυτοτήτων, στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια, την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο. 

Διδάσκοντες

Σπύρος Θεόδωρος
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος.