Βιώσιμη ανάπτυξη και Οικονομία

Σκοπός

Το σύγχρονο διεθνές περιβάλλον ορίζεται από προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή, οι συχνές ανθρωπιστικές κρίσεις και οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις. Πλέον, η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί θέμα συζήτησης υψηλής προτεραιότητας και οι επιπτώσεις από τη μη βιώσιμη ανάπτυξη είναι δυστυχώς εμφανείς για την ανθρωπότητα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης για το μέλλον της ανθρωπότητας τεκμηριώθηκε σε σχετική σύνοδο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το 1987. Από τότε, έχουν υπάρξει σημαντικές σχετικές διεθνείς πρωτοβουλίες και πολιτικές.

Παράλληλα, το οικονομικό περιβάλλον αποκτά διαρκώς μεγαλύτερη σημασία και αποτελεί μέρος της συζήτησης για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης. Ειδικότερα, η πορεία προς τη βιώσιμη ανάπτυξη αναδεικνύει επιχειρηματικές ευκαιρίες και προκλήσεις για δημόσιες πολιτικές με οφέλη στην οικονομική μεγέθυνση, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην κοινωνική ισότητα.

Το σεμινάριο αποσκοπεί στο να εστιάσει στις διεθνείς πρωτοβουλίες για τη βιώσιμη ανάπτυξη από το 1987 και μετά. Επίσης, παρουσιάζει τη διάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης για την κοινωνία των πολιτών, και το ρόλο της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας για την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Τέλος, παρουσιάζει τα αποτελέσματα των πολιτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη με έμφαση στη σύγκριση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το σεμινάριο οργανώνεται στα εξής μέρη:

  1. Η τεκμηρίωση της ανάγκης για διεθνή συνεργασία υπέρ της βιώσιμης ανάπτυξης
  2. Οι πρωτοβουλίες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη από το 2000 και μετά
  3. Βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνία των πολιτών
  4. Ο ρόλος της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στη βιώσιμη ανάπτυξη
  5. Βιώσιμη ανάπτυξη και εργασιακές σχέσεις
  6. Ο ρόλος της κοινωνίας της πληροφορίας στη βιώσιμη ανάπτυξη
  7. Τα αποτελέσματα των πολιτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Διδάσκοντες

Μανασάκης Κωνσταντίνος
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος.