Αντι-εξουσίες

Σκοπός

Το σεμινάριο εμβαθύνει στο βασικό πεδίο έρευνας και προβληματισμού της σύγχρονης πολιτικής ανάλυσης, αυτό της εξουσίας, ενεργώντας από μια παρακείμενη δίοδο μελέτη της: τον στοχασμό για την αντίσταση σ’ αυτή, την εξάρθρωση ή/και την ιστορική της κατάργηση. Μέσω αυτής της οπτικής επιδιώκεται να συλληφθούν ορισμένα βασικά μοντέλα αναπαραστάσεων της εξουσίας και να αναλυθούν συστηματικά τα συνοδευτικά λεξιλόγια, οι μεταφορικές εικονογραφήσεις της, οι έννοιες και οι επιμέρους προσεγγίσεις που κομίζουν οι σχετικές απόπειρες. Κεντρικός άξονας αναφοράς είναι η αντι-ουσιοκρατική προσέγγιση της εξουσίας, στο πλαίσιο της οποίας διερευνάται εάν και κατά πόσο είναι εφικτή η σύλληψη και οργάνωση ενός πεδίου «εκτός εξουσίας». Ενός χώρου, εν προκειμένω, ο οποίος δεν ανάγεται σε ουσία, ούτε και συνεπάγεται αποτελέσματα εξουσίας, αλλά, αντίθετα, τοποθετημένος αντικριστά προς την εξουσία, εγγυάται συνθήκες απελευθέρωσης απ’ αυτήν και ελευθερίας. Ή, εάν, τελικά, είναι αναπόφευκτος ένας «τόπος εξουσίας», οριζόμενος ως το πεδίο εκείνο που επιβεβαιώνει την ισχύ της εξουσίας την ίδια στιγμή ακριβώς που διακηρύσσεται η αμφισβήτηση και το ξεπέρασμά της.

Η άσκηση στην αντι-εξουσιαστική πολιτική σκέψη, και μέσω αυτής για την ίδια την εξουσία, μεθοδεύεται με την κριτική μελέτη θεωρητικών προσεγγίσεων που διαμορφώνουν ρεύματα όπως ο (μετα)αναρχισμός και ο μαρξισμός, αλλά και διανοητές όπως ο Στίρνερ, ο Φουκώ, οι Ντελέζ & Γκουατταρί, ο Ντερριντά και ο Λακάν. Η συστηματική εισχώρηση στον προβληματισμό αυτό επιτρέπει στους/ις φοιτητές/ήτριες να εμβαθύνουν στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η σύγχρονη πολιτική ανάλυση, αλλά και η ίδια η πολιτική πράξη στις σύγχρονες συνθήκες.

Διδάσκοντες

Καραγιάννης Ιωάννης
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος.