ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2021-2022

 • Μαθήματα Χειμερινού Εξαμήνου        4/10/2021 έως 14/1/2022 (13 εβδομάδες)
 • Διακοπές Χριστουγέννων                   24/12/2021 έως 6/1/2022
 • Εξετάσεις Χειμερινού Εξαμήνου         17/1/2022 έως 4/2/2022

 

 • Μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου             21/2/2022 έως 4/6/2022  (13 εβδομάδες)
 • Διακοπές Πάσχα                                  18/4/2022 έως  1/5/2022
 • Εξετάσεις Εαρινού Εξαμήνου              6/6/2022 έως 25/6/2022

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ  2020-2021

 • Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 31/08/2019 έως 26/09/2020
 • Μαθήματα Χειμερινού Εξαμήνου 28/09/2020 έως 08/01/2021 (13 εβδομάδες)
 • Διακοπές Χριστουγέννων 24/12/2020 έως 6/01/2021
 • Εξετάσεις Χειμερινού Εξαμήνου 11/1/2021έως 30/1/2021
 • Εαρινό Εξάμηνο 08/02/2021 έως 22/5/2021  (13 εβδομάδες)
 • Διακοπές Πάσχα 26/04/2021 έως  07/05/2021
 • Εξετάσεις Εαρινού Εξαμήνου 31/05/2021 έως 19/06/2021

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ  2019-2020

 • Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2/9/2019 έως 21/9/2019
 • Μαθήματα Χειμερινού Εξαμήνου 23/9/2019 έως 20/12/2019 (13 εβδομάδες)
 • Διακοπές Χριστουγέννων 23/12/2019 έως 6/1/2020
 • Εξετάσεις Χειμερινού Εξαμήνου 7/1/2020 έως 27/1/2020
 • Εαρινό Εξάμηνο 10/2/2020 έως 22/5/2020  (13 εβδομάδες)
 • Διακοπές Πάσχα 13/4/2020 έως  26/4/2020
 • Εξετάσεις Εαρινού Εξαμήνου 1/6/2020 έως 20/6/2020

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

 • Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 3/9/18 έως 21/9/18
 • Μαθήματα Χειμερινού Εξαμήνου 24/9/18 έως 21/12/18 (13 εβδομάδες)
 • Διακοπές Χριστουγέννων 24/12/18 έως 6/1/19
 • Εξετάσεις Χειμερινού Εξαμήνου 7/1/19 έως 25/1/19
 • Εαρινό Εξάμηνο 11/2/19 έως 24/5/19 (13 εβδομάδες)
 • Διακοπές Πάσχα 22/4/19 έως 3/5/19
 • Εξετάσεις Εαρινού Εξαμήνου 3/6/19 έως 21/6/19

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017-2018

 • Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 4 έως 22 Σεπτεμβρίου 2017
 • Χειμερινό Εξάμηνο 25 Σεπτεμβρίου έως 22 Δεκεμβρίου 2017 (13 εβδομάδες)
 • Διακοπές Χριστουγέννων 25 Δεκεμβρίου 2017 έως 7 Ιανουαρίου 2018
 • Εξετάσεις Χειμερινού Εξαμήνου 8 έως 26 Ιανουαρίου 2018
 • Εαρινό Εξάμηνο 12 Φεβρουαρίου έως 25 Μαΐου 2018 (13 εβδομάδες)
 • Διακοπές Πάσχα 2 έως 15 Απριλίου 2018
 • Εξετάσεις Εαρινού Εξαμήνου 4 έως 22 Ιουνίου 2018

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΚΑ∆ΗΜΑΊΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

 • Εναρξη µαθηµάτων χειµερινού εξαµήνου 26/09/2016 - 23/12/2016 (13 εβδοµάδες)
 • ∆ιακοπές Χριστουγέννων 23/12/2016 – 7/1/2017
 • Εξετάσεις χειµερινού εξαµήνου 9/1/2017 – 28/1/2017
 • Έναρξη µαθηµάτων εαρινού εξαµήνου 13/02/2017 – 27/05/2017 (13 εβδοµάδες)
 • ∆ιακοπές Πάσχα 10/4/2017 -22/4/2017
 • Εξετάσεις εαρινού εξαµήνου 5/6/2017 24/6/2017

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

 • Έναρξη µαθηµάτων χειµερινού εξαµήνου: 21-09-2015
 • ∆ιακοπές Χριστουγέννων: 23-12-2015 έως 6-01-2016
 • Συνέχεια µαθηµάτων χειµερινού εξαµήνου 07-01-2016 έως 22-01-2016
 • Λήξη µαθηµάτων χειµερινού εξαµήνου 22-01-2016
 • Εξετάσεις χειµερινού εξαµήνου: 25-01-2016 έως 12-02-2016
 • Έναρξη µαθηµάτων εαρινού εξαµήνου: 15-02-2016
 • Λήξη µαθηµάτων εαρινού εξαµήνου: 28-05-2016
 • ∆ιακοπές Πάσχα: 25-04-2016 έως 08-05-2016
 • Εξετάσεις εαρινού εξαµήνου: 06-06-2016 έως 25-06-2016

 

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος.