Για τα ερευνητικά προγράμματα που διαχειρίζονται μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ή στα οποία συμμετέχουν, βλέπε εδώ.

Για τα  Έργα του Τμηματος Πολιτικής Επιστήμης που ήταν/ είναι ενταγμενα στο Κ.Ε.Μ.Ε. Π.Κ. δείτε το banner στα δεξιά.

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος.