Ώρες Εξυπηρέτησης

Γραμματεία
'Ωρες Εξυπηρέτησης Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη : 10.30-12.30
Ονοματεπωνυμο Γραφειο κτιριο Ωρες
Κτίριο ΣΚΕ 1ος Όροφος
ΣΚΕ

Τετάρτη: 13:00 έως 16:00

Πέμπτη: 14:30 έως 16:30

Κτίριο Διοίκησης (Ισόγειο)
Διοίκησης

Πέμπτη: 15:30 έως 17:30

Παρασκευή: 11:30 έως 12:30

ΣΚΕ 1ος Όροφος
ΣΚΕ

Τρίτη: 10:00 έως 12:30

Τετάρτη: 14:30 έως 17:30

Πέμπτη: 10:00 έως 12:30

Κτίριο Διοίκησης (Ισόγειο)
Κτιριο Διοίκησης

Δευτέρα: 10:30 έως 12:30

Τρίτη: 09:30 έως 11:30

Δευτέρα: 15:00 έως 16:30

Τρίτη: 11:00 έως 12:00

Κτίριο Διοίκησης (Ισόγειο)
Κτιριο Διοίκησης

Δευτέρα: 18:30 έως 18:30

Κτίριο Διοίκησης (Ισόγειο)
Κτίριο Διοίκησης (Ισόγειο)

Τρίτη: 12:30 έως 14:30

Τετάρτη: 11:30 έως 14:30

ΣΚΕ 1ος Όροφος
ΣΚΕ

Τρίτη: 14:30 έως 16:30

Κτίριο ΣΚΕ 1ος Όροφος
ΣΚΕ

Τετάρτη: 12:00 έως 14:00

Πέμπτη: 15:00 έως 17:00

Κτίριο ΣΚΕ 1ος Όροφος
ΣΚΕ

Τρίτη: 13:00 έως 14:00

Τετάρτη: 09:30 έως 11:30

Πέμπτη: 09:30 έως 11:30

Κτίριο Διοίκησης (Ισόγειο)
Κτίριο Διοίκησης (Ισόγειο)

Δευτέρα: 13:00 έως 15:00

Τρίτη: 11:30 έως 14:00

Κτίριο ΣΚΕ 1ος Όροφος
ΣΚΕ

Τρίτη: 17:30 έως 19:30

Τετάρτη: 11:30 έως 14:30

ΣΚΕ 1ος Όροφος
ΣΚΕ

Τετάρτη: 12:30 έως 14:30

Πέμπτη: 12:30 έως 14:30

Κτίριο ΣΚΕ 1ος Όροφος
ΣΚΕ

Τετάρτη: 14:30 έως 15:30

Κτίριο ΣΚΕ 1ος Όροφος
ΣΚΕ

Δευτέρα: 14:30 έως 16:00

Τρίτη: 14:30 έως 16:00

Κτίριο ΣΚΕ 1ος Όροφος
ΣΚΕ

Τρίτη: 14:00 έως 15:30

Τετάρτη: 11:30 έως 13:00

Κτίριο Διοίκησης (Ισόγειο)
Κτιριο Διοίκησης

Τετάρτη: 13:00 έως 15:00

Πέμπτη: 12:00 έως 14:00

Κτίριο ΣΚΕ 1ος Όροφος
ΣΚΕ

Πέμπτη: 11:30 έως 14:30

Παρασκευή: 11:30 έως 13:00

Δευτέρα: 16:30 έως 17:30

Δευτέρα: 11:30 έως 12:30

Πέμπτη: 14:30 έως 15:30

Παρασκευή: 17:30 έως 19:00

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος.