Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Ανακοίνωση κ. Αγγελάκη

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες ότι την Πέμπτη 02.03.2023 θα πραγματοποιηθούν αναπληρώσεις των μαθημάτων με διδάσκοντα τον κ. Αγγελάκη

ΨΜΚΠ492    Ψηφιακός μετασχηματισμός και κρατικές πολιτικές στην αίθουσα Β1-15 και ώρα 14:30-17:30

και

 ΠΚΑΠ 612     Πολιτικές Καινοτομίας, Επιστημονικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στην αίθουσα ΠΕ3 και ώρα 17:30-20:30

 

 Τα ανωτέρω μαθήματα θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το Πρόγραμμα την Παρασκευή 03.03.2023

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης