Ανακοίνωση κ. Κεσσόπουλου

Αναπληρώσεις Μαθημάτων

 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες ότι:

Την Τρίτη 29.11.2022 και ώρα 14:30-17:30 στην αίθουσα ΠΕ θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος:

ΑΚΔΠ  491     Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα

 

Την Τρίτη 29.11.2022 και ώρα 17:30-20:30 στην αίθουσα Β1-26 θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος: 

ΚΡΠΠ 606     Κράτος και Πολιτεύματα

 

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης