Ανακοίνωση κας Χειλά

Οι φοιτητές/φοιτήτριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο σεμινάριο Αγγλική Λογοτεχνία και Πολιτική θα πρέπει να στείλουν τη βαθμολογία τους στα 4 μαθήματα των αγγλικών και τυχόν ΥΕΠ ή ΥΕΣ μου που έχουν παρακολουθήσει στο marinahila1@gmail.com     Το πρώτο μας μάθημα θα γίνει κανονικά, σύμφωνα με το πρόγραμμα, στις 16 Φεβρουαρίου.