Ανακοίνωση κας Παπαθανασίου

Αναπλήρωση Μαθήματος

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες ότι:

Την Τρίτη 22.11.2022  και ώρα 09:00 – 11:30 στην αίθουσα ΠΕ

θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος:

«ΘΚΔΠ -488 Θεωρίες Κράτους και Δικαιώματα του Ανθρώπου»

  

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης