Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

———————————————–

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

———————————————–

 

————————————————

University Of Crete

School of Social Sciences

Department of Political Science

———————————————–

Dimitrios Xenakis

Εmail: dxenakis@otenet.gr

Τηλέφωνο: 2831077558

Γραφείο: Κτίριο ΣΚΕ 1ος Όροφος

Ώρες Επικοινωνίας:

Σπούδασε Διεθνή και Ευρωπαϊκή Πολιτική (BA, MA, PhD) και για τη διδακτορική του διατριβή, η Ελληνική Πανεπιστημιακή Ένωση Ευρωπαϊκών Σπουδών του απένειμε το Βραβείο Ευρωπαϊκών Μελετών. Έχει διατελέσει Διευθυντής Τομέα στο Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών (ΥΠΕΞ), Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΥΠΡΟΠΟ), και Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου στο Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων (ΥΠΕΘΑ). Είναι μέλος διεθνών επιστημονικών δικτύων και κριτής σε διάφορα επιστημονικά περιοδικά. Στο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνονται τα The emerging Euro-Mediterranean system (με τον D. Chryssochoou, MUP, 2001), The Politics of Order-Building in Europe and the Mediterranean (DAI, 2004), Παγκόσμια Ευρώπη; Οι Διεθνείς Διαστάσεις της ΕE (επιμ. με τον Μ. Τσινισιζέλη, Σιδέρης, 2006), Ευρωπαϊκή Πολιτεία: Η Τέχνη της Συνδιάθεσης (με τους Δ. N. Χρυσοχόου, κ.α., Σαββάλας, 2009), Κατευθύνσεις στη Μελέτη των Διεθνών Σχέσεων (επιμ. με τους Κ. Λάβδα και Δ. Χρυσοχόου, Σιδέρης, 2010), κεφαλαία σε συλλογικούς τόμους και άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, όπως, Mediterranean Quarterly, Cambridge Review of International Affairs, και The Review of International Affairs.

  • Θεωρία και Μεθοδολογία των Διεθνών Σχέσεων
  • Διεθνής Πολιτική στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή
  • Περιφερειακή κα Εθνική Ασφάλεια
  • Διεθνής Οργάνωση

ΠΑΘΠ557 Πολιτική και Αθλητισμός
ΠΕΔΠ142 Πολιτική Επιστήμη ΙΙΙ – Διεθνείς Σχέσεις
ΠΟΕΠ147 Πολιτική Επιστήμη IV: Εξωτερική Πολιτική, Γεωοικονομία και Ασφάλεια
ΠΣΕΠ139 Το Πολιτικό Σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης