Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

———————————————–

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

———————————————–

 

————————————————

University Of Crete

School of Social Sciences

Department of Political Science

———————————————–


Center for Political Research and Documentation

 

Director: Nikolaos Papadakis

Center of Human Rights

 

Director: Thomas Noutsopoulos

Public Policy and Administration Research Laboratory

 

Director: Ivi – Aggeliki Mavromoustakou

Κοινωνικής Στατιστικής και Πολιτικής Έρευνας

ΦΕΚ: Διευθυντής: Βασίλης Δαφέρμος


Κέντρο Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΦΕΚ:  

Διευθυντής: Δημητριος Ξενάκης