Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

 

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

 

 
 

University Of Crete

School of Social Sciences

Department of Political Science

 

Efthimios Papavlasopoulos

Εmail: papablasop@uoc.gr

Τηλέφωνο: 2831077449

Γραφείο: Ισόγειο Κτίριο Διοίκησης 

Ώρες Επικοινωνίας:

  • Πολιτικά Κόμματα και Κομματικά Συστήματα
  • Κοινωνικές Οργανώσεις και Κοινωνική Εκπροσώπηση
  • Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα
  • Πολιτική Συμπεριφορά και Κοινωνικές Διαιρετικές Τομές

ΗΑΕΠ482 Η Ακροδεξιά στην Ευρώπη
ΘΠΚΠ305 Ειδικά Θέματα Πολιτικής Κοινωνιολογίας
ΟΨΕΠ299 Όψεις Πολιτικοθεσμικού Εκσυγχρονισμού
ΠΚΟΠ126 Πολιτικά Κόμματα
ΣΖΕΠ469 Σύγχρονα Ζητήματα της Ελληνικής Οικονομίας και πολιτικής

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.