Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

———————————————–

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

———————————————–

 

————————————————

University Of Crete

School of Social Sciences

Department of Political Science

———————————————–

Marina Hila

Εmail: marinahila1@gmail.com

Phone: 2831077563

Office: 

Contact Hours:

Marina Hila holds a B.A. in English Language and Literature (University of Athens); a master’s degree in English Literature (University of Warwick, UK); and a PhD in English and Related Literature (University of York, UK). She taught Academic Writing and English Literature courses at the American College of Greece, before joining the Department of Political Science in 1999. She has written books on academic English and has published articles in international journals. Her publications include 1) “‘Justice shall never heare ye, I am justice’: Absolutist Rape and Cyclical History in Fletcher’s The Tragedy of Valentinian (1610–14)”, Neophilologus 91 (2007), 2) “Dishonourable Peace: Fletcher and Massinger’s The False One and Jacobean Foreign Policy (c. 1620)”, Cahiers Élisabéthains 72 (2007), 3) “Papandréou: l’appel à la Grèce”, OutreTerre 31 (2012), 4) “Massinger’s Believe As You List and the Politics of Necessity”, Cahiers Élisabéthains 81 (2012). Her current research explores perceptions of divine right kingship in Caroline drama; the conflict between Charles I and the English Parliament; and the political implications of religious conflict in early modern England.