Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

 

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

 

 
 

University Of Crete

School of Social Sciences

Department of Political Science

 

Thomas Noutsopoulos

Εmail: noutsopt@uoc.gr

Τηλέφωνο: 2831077567

Γραφείο: Κτίριο ΣΚΕ 1ος Όροφος

Ώρες Επικοινωνίας:

Ο Θωμάς Νουτσόπουλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικής Θεωρίας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Σπούδασε πολιτικές επιστήμες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (πτυχίο) και πολιτική θεωρία στο πανεπιστήμιο του Sussex στη Μ. Βρετανία (Master of Arts), ενώ απέκτησε τον τίτλο του διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων. Από το 2002 διδάσκει στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης μαθήματα που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο της πολιτικής θεωρίας τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.  Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται κυρίως σε θεωρίες διαλεκτικής και στο φαινόμενο του ιμπεριαλισμού. Έχει συγγράψει δύο μονογραφίες (Διαλεκτική και αξίες. Προβλήματα ανάλυσης διαλεκτικών εννοιών στο έργο των Hegel και Marx, 2005 και Αξία και Πολιτεία. Η χρηματική μορφή στον Πλάτωνα, 2011) αλλά και άρθρα σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά. Έχει επίσης μεταφράσει κλασικά κείμενα που σχετίζονται με την περίοδο του ιμπεριαλισμού (Keynes, Οι οικονομικές συνέπειες της ειρήνης, 2009 και Hobson, Ιμπεριαλισμός. Μια μελέτη, 2013).

  • Κλασική Πολιτική Θεωρία
  • Νεώτερη Πολιτική Θεωρία
  • Θεωρία διαλεκτικής
  • Κλασική Πολιτική Οικονομία

ΒΚΠΠ415 Βία και Πολιτική
ΠΘΕΠ367 Ειδικά Θέματα Πολιτικής Θεωρίας: Hegel
ΠΟΘΠ133 Πολιτική Θεωρία Ι – Θεωρία Αρχαίας Πόλης