Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

———————————————–

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

———————————————–

 

————————————————

University Of Crete

School of Social Sciences

Department of Political Science

———————————————–

Doctors honoris causa – Emeriti Faculty

Alan Cawson
Doctor honoris causa
Anastasios I. Metaxas
Doctor honoris causa
Philip Pettit
Doctor honoris causa
Dimitrios Th. Tsatsos
Doctor honoris causa
George Tsebelis
Doctor honoris causa
Stylianos Chiotakis
Professor Emeritus