Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Επίτιμοι Διδάκτορες – Ομότιμοι Καθηγητές

Alan Cawson
Επίτιμος Διδάκτορας
Αναστάσιος Ιωάννης Μεταξάς
Επίτιμος Διδάκτορας
Philip Pettit
Επίτιμος Διδάκτορας
Δημήτρης Θ. Τσάτσος
Επίτιμος Διδάκτορας
Γεώργιος Τσεμπελής
Επίτιμος Διδάκτορας
Στυλιανός Χιωτάκης
Ομότιμος Καθηγητής