Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης


Κέντρο Πολιτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης

ΦΕΚ:  231Α/13-9-2002

Διευθυντής: Νικόλαος Παπαδάκης

Kέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΦΕΚ:  937 ΦΕΚ/23-06-2004

Διευθυντής: Νικόλαος Βαφέας

Δημόσιας Πολιτικής και Διοίκησης

ΦΕΚ:3946/9-12-2016, Τεύχος Β’

Διευθύντρια: Ήβη-Αγγελική Μαυρομούστακου

Κοινωνικής Στατιστικής και Πολιτικής Έρευνας

Κέντρο Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΦΕΚ:  

Διευθυντής: Δημητριος Ξενάκης