Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

———————————————–

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

———————————————–

 

————————————————

University Of Crete

School of Social Sciences

Department of Political Science

———————————————–

Alexandros Kessopoulos

Εmail: a.kessopoulos@uoc.gr

Τηλέφωνο: 2831077569

Γραφείο: Κτίριο ΣΚΕ 1ος Όροφος

Ώρες Επικοινωνίας:

  • Συνταγματικό Δίκαιο
  • Πολιτική Θεωρία
  • Θεωρία Δικαίου
  • Ιστορία πολιτικών και συνταγματικών θεσμών
  • ΘΕΔΠ247 Θεωρίες Δημοκρατίας
  • ΚΡΠΠ132 Κράτος και Κρατικές Πολιτικές
  • ΣΔΙΠ150 Συνταγματικό Δίκαιο ΙΙ