Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Αλέξανδρος Κεσσόπουλος

Εmail: a.kessopoulos@uoc.gr

Τηλέφωνο: 2831077569

Γραφείο: Κτίριο ΣΚΕ 1ος Όροφος

Ώρες Επικοινωνίας:

Τετάρτη 15:00-16:30

Πέμπτη 11:00-13:30

  • Συνταγματικό Δίκαιο
  • Πολιτική Θεωρία
  • Θεωρία Δικαίου
  • Ιστορία πολιτικών και συνταγματικών θεσμών
  • ΑΚΔΠ491    Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα
  • ΚΡΠΠ606   Κράτος και Πολιτεύματα
  • ΣΔΙΠ150     Συνταγματικό Δίκαιο ΙΙ
  • ΣΘΚΠ483   Συνταγματικοί Θεσμοί και Κρίση Αντιπροσώπευσης