Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

———————————————–

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

———————————————–

 

————————————————

University Of Crete

School of Social Sciences

Department of Political Science

———————————————–

Constantine Manasakis

Εmail: manasakis@uoc.gr

Τηλέφωνο: 2831077453

Γραφείο: Κτίριο ΣΚΕ 1ος Όροφος

Ώρες Επικοινωνίας:

Constantine Manasakis is economist (MBA, PhD), Associate Professor of Economic Analysis at the Department of Political Science, University of Crete, Adjunct Professor at the Master in Business Administration (MΒΑ), Hellenic Open University, Collaborative Researcher at the Institute of Applied & Computational Mathematics, Foundation for Research and Technology-Hellas, Research Affiliate at the Düsseldorf Institute for Competition Economics, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.

He holds a B.A. from the Department of Economics, University of Athens, a Joint Engineering-Economics MBA from the School of Electrical Engineering, National Technical University of Athens, and Ph.D. in Economics from the Department of Economics, University of Crete.

His scientific expertise focuses on the following areas: Economic Analysis of Business Strategy and Strategic Management, Sustainable Development, Corporate Responsibility, Industrial Organization, Innovation Management and Entrepreneurship, Start-up Strategy, Sustainable Tourism Development, Mergers & Acquisitions and Competition Policy, Vertical Markets.

In these fields, he has publications in international scientific journals and contributions in collective volumes. He has also provided consulting services and training to businesses and organizations as well as participations in national and international research and development projects.

  • Industrial Organization: Research and Development & Technology Policy; Mergers and Acquisitions & Competition Policy; Corporate Governance; Corporate Social Responsibility & Regulation
  • Labor Economics: The Economics of Trade Unions & Industrial Relations
  • Corporate Finance: Mergers and Acquisitions
  • Production Economics: Productivity and Efficiency Measurement
  • Environmental Economics: Coastal Management

ΒΑΟΠ589 Sustainable Development and the Economy
ΔΕΠΠ572 International Business Enviroment
ΕΕΠΠ558 European Business Environment
ΕΚΒΠ480 Corporate Social Responsibility and Sustainable Development
ΟΙΑΠ484 Economic Analysis
ΣΤΔΠ451 Strategic Management 

See Personal website