Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Κωνσταντίνος Μανασάκης

Εmail: manasakis@uoc.gr

Τηλέφωνο: 2831077453

Γραφείο: Κτίριο ΣΚΕ 1ος Όροφος

Ώρες Επικοινωνίας:

Τρίτη: 17:30-19:30

Τετάρτη: 11:30-14:30

Ο Κωνσταντίνος Μανασάκης είναι οικονομολόγος (ΜΒΑ, PhD), Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Master in Business Adminstration (ΜΒΑ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Συνεργαζόμενος Ερευνητής στο Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Συνεργαζόμενος Ερευνητής στο Düsseldorf Institute for Competition Economics, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.

Έχει πτυχίο από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθήνας, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΒΑ) στα «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η επιστημονική του ειδίκευση εστιάζει στα εξής πεδία: Οικονομική Ανάλυση, Επιχειρηματική Στρατηγική και Στρατηγική Διοίκηση, Βιώσιμη Ανάπτυξη, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Εταιρική Διακυβέρνηση, Βιομηχανική Οργάνωση, Διοίκηση της Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητα, Στρατηγική Νεοφυών Επιχειρήσεων, Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη.

Σε αυτά τα πεδία έχει δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους. Επίσης, έχει προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και οργανισμούς και έχει συμμετάσχει σε πολλά εθνικά και διεθνή έργα έρευνας και ανάπτυξης.

  • Βιομηχανική Οργάνωση
  • Έξυπνη Εξειδίκευση
  • Οικονομικά του Τουρισμού
  • Οικονομικά της Παραγωγής
  • Οικονομική της Εργασίας
  • Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων

Οικονομική Ανάλυση [ΟΑΝΠ-151]

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Βιώσιμη Ανάπτυξη [ΕΚΒΠ-480]

Ευρωπαϊκό Επιχειρηματικό Περιβάλλον [ΕΕΠΠ-558]

Βιώσιμη Ανάπτυξη και Οικονομία [ΒΑΟΠ-589]

Βλ. Προσωπική ιστοσελίδα