Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

 

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

 

 
 

University Of Crete

School of Social Sciences

Department of Political Science

 

Elias Georgantas

Εmail: georgantas@uoc.gr

Phone : 2831077458

Office: Ground Floor, Administration Building

Contact hours:

  • Local politics- spatialiazation of the political process and forms of representation- local and regional development policy regimes
  • State and state theory: the political economy of public policy-making
  • Regulatory policy – merger and anti-trust policy – independent regulatory agencies
  • Local state-institutions and development policy in China