Ηλίας Γεωργαντάς

Εmail: georgantas@uoc.gr

Τηλέφωνο: 2831077458

Γραφείο: Ισόγειο Κτίριο Διοίκησης 

Ώρες Επικοινωνίας:

Τρίτη: 12:30-14:30

Τετάρτη: 09:30-11:30

  • Τοπική πολιτική- χωρική διάρθρωση της πολιτικής διεργασίας και της αντιπροσώπευσης - αναπτυξιακή πολιτική σε αστυκό και περιφερειακό επίπεδο

  • Κράτος και θεωρίες κράτους: η πολιτική οικονομία των κρατικών πολιτικών

  • Ρυθμιστικές πολιτικές- αντιμονοπωλιακή πολιτική- ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές στην οικονομία

  • Τοπικό κράτος- τοπικοί θεσμοί και αναπτυξιακή πολιτική στην Κίνα

\