Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Ηλίας Γεωργαντάς

Εmail: georgantas@uoc.gr

Τηλέφωνο: 2831077458

Γραφείο: Ισόγειο Κτίριο Διοίκησης 

Ώρες Επικοινωνίας:

Τρίτη: 12:30-14:30

Τετάρτη: 09:30-11:30

Ο Ηλίας Γεωργαντάς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Σπούδασε πολιτική επιστήμη στο Πάντειο Πανεπιστήμιο απ’ όπου αποφοίτησε με άριστα (9,60). Στη συνέχεια ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές (ΜΑ και DPhil) στο University of Sussex με υποτροφία του ΙΚΥ και, στη συνέχεια, του Foreign & Commonwealth Office ως Chevening Scholar. Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης όπου και διδάσκει από την αρχή της λειτουργίας του Τμήματος, το 1999. Έχει επίσης διδάξει στα πανεπιστήμια Σάσσεξ και Πεκίνου καθώς και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Έχει δημοσιευμένο έργο στα πεδία των ερευνητικών του ενδιαφερόντων που περιλαμβάνουν τα εξής: Κράτος και θεωρίες κράτους, θεωρίες ρύθμισης και ρυθμιστικές πολιτικές, τοπική πολιτική, χωρικές διαστάσεις της πολιτικής, τοπικό κράτος και αναπτυξιακή πολιτική στην Κίνα. Διαθέτει πλούσια διοικητική εμπειρία σε διάφορες θέσεις καθώς έχει εργαστεί στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ενώ έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας.

  • Τοπική πολιτική- χωρική διάρθρωση της πολιτικής διεργασίας και της αντιπροσώπευσης – αναπτυξιακή πολιτική σε αστυκό και περιφερειακό επίπεδο

  • Κράτος και θεωρίες κράτους: η πολιτική οικονομία των κρατικών πολιτικών

  • Ρυθμιστικές πολιτικές- αντιμονοπωλιακή πολιτική- ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές στην οικονομία

  • Τοπικό κράτος- τοπικοί θεσμοί και αναπτυξιακή πολιτική στην Κίνα

ΚΡΠΠ 132 Κράτος και Κρατικές Πολιτικές

ΚΙΝΠ510 Τοπικό Κράτος και Αναπτυξιακή Πολιτική στην Κίνα

ΚΠΣΠ593 Κράτος και Πολιτική Συγκρότηση στην Κίνα 1840 – 1980 

ΚΡΥΠ353 Κράτος και Ρύθμιση

\