Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

———————————————–

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

———————————————–

 

————————————————

University Of Crete

School of Social Sciences

Department of Political Science

———————————————–

Ivi-Angeliki Mavromoustakou

Εmail: mavromoi@uoc.gr

Τηλέφωνο: 2831077562

Γραφείο: Κτίριο ΣΚΕ 1ος Όροφος

Ώρες Επικοινωνίας:

  • Συνταγματικοί και Διοικητικοί θεσμοί
  • Συνταγματική θεωρία και ιστορία
  • Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές
  • Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα

ΣΥΘΠ141 Συνταγματικό Δίκαιο