Ήβη - Αγγελική Μαυρομούστακου

Εmail: mavromoi@uoc.gr

Τηλέφωνο: 2831077562

Γραφείο: Κτίριο ΣΚΕ 1ος Όροφος

Ώρες Επικοινωνίας:

Τετάρτη: 11:30-14:00

  • Συνταγματικοί και Διοικητικοί θεσμοί
  • Συνταγματική θεωρία και ιστορία
  • Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές
  • Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα

ΣΥΘΠ141 Συνταγματικό Δίκαιο