Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

———————————————–

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

———————————————–

 

————————————————

University Of Crete

School of Social Sciences

Department of Political Science

———————————————–

Theodore Spyros

Εmail: theodorspy@uoc.gr

Τηλέφωνο:  

Γραφείο: 

Ώρες Επικοινωνίας:

  • Εθνικισμός και Εθνοτικές Ταυτότητες
  • Πολιτική ανθρωπολογία/Ανθρωπολογία του κράτους
  • Ιστορική ανθρωπολογία και εθνοϊστορία
  • Πολιτική γεωγραφία και τοπικότητα
  • Εβραϊκές Σπουδές