Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Θεόδωρος Σπύρος

Εmail: theodorspy@uoc.gr

Τηλέφωνο:  2831077575

Γραφείο: 

Ώρες Επικοινωνίας:

Δευτέρα: 9.30-.11.30

Πέμπτη: 9.30-11.30
 
  • Εθνικισμός και Εθνοτικές Ταυτότητες
  • Πολιτική ανθρωπολογία/Ανθρωπολογία του κράτους
  • Ιστορική ανθρωπολογία και εθνοϊστορία
  • Πολιτική γεωγραφία και τοπικότητα
  • Εβραϊκές Σπουδές