Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

 

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

 

 
 

University Of Crete

School of Social Sciences

Department of Political Science

 

Univeristy Scholars

Nikolaos Lekakis
Angeliki Papathanasiou
Costis Pierides
Stylianos Ioannis Tzagarakis