Νέοι Επιστήμονες

Νικόλαος Λεκάκης
Αγγελική Παπαθανασίου
Κωνσταντίνος Πιερίδης
Στυλιανός - Ιωάννης Τζαγκαράκης