Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Ενημερωτική Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

  Οι φοιτητές/τριες  που έχουν επιλεγεί να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα  Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο Πανεπιστήμιο Κρήτης» με Κωδικό ΟΠΣ 5184534 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ), καλούνται σε ενημερωτική συνάντηση την Τετάρτη 17  Μαΐου 2023 και ώρα 11:30 στην αίθουσα ΠΕ3.

 

 

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

 

 

Γεράσιμος Κάρουλας