Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Ασφάλεια και Υγιεινή

Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης (Συνέλευση 129/11-12-2013)

  • Θωμάς Νουτσόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Πελαγία Τσακιράκη, Ε.ΔΙ.Π.

Κανόνες ασφάλειας και υγιεινής Πανεπιστημίου Κρήτης

Οδηγίες Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ)