Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Για τα  Έργα του Τμηματος Πολιτικής Επιστήμης που ήταν/ είναι ενταγμενα στο Κ.Ε.Μ.Ε. Π.Κ. δείτε εδώ.

Για τα ερευνητικά προγράμματα που διαχειρίζονται μέλη ΔΕΠ του Τμήματος , βλέπε εδώ.