Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές

Δέσποινα  Γρηγοριάδου

Γεωργία Δημάρη

Γεώργιος Δίελλας

Παναγιώτης Ελευθερίου

Νικόλαος Λεκάκης

Κωνσταντίνος Μαργαρίτης

Ιωάννης Σκαλιδάκης

Στυλιανός-Ιωάννης Τζαγκαράκης

Χαρίλαος  Χίου