Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Χώροι – Υποδομές

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης στεγάζεται στα κτίρια της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών στην Πανεπιστημιούπολη Γάλλου και συγκεκριμένα στο κτίριο Β1, στο οποίο υπάρχουν δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας, εννέα (9) γραφεία διδασκόντων και τρία (3) εργαστήρια (Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Κέντρο Πολιτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης και Κέντρο Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης), στο κτίριο Β2 όπου βρίσκεται η Διοίκηση του Τμήματος και στο κτίριο Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, στο οποίο βρίσκονται έντεκα (11) γραφεία διδασκόντων, μία (1) αίθουσα συνεδριάσεων, μια (1) αίθουσα διδασκαλίας, η αίθουσα μεταπτυχιακών φοιτητών και ένα (1) εργαστήριο (Δημόσιας Πολιτικής και Διοίκησης). Επίσης, στο συγκρότημα Α λειτουργεί το εργαστήριο Στατιστικής και Πολιτικής Έρευνας.

Φυσική Πρόσβαση στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης: η Πανεπιστημιούπολη Γάλλου βρίσκεται δίπλα στο χωριό «ο Γάλλος», περίπου πέντε (5) χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης του Ρεθύμνου. Από το κέντρο της πόλης του Ρεθύμνου, η πρόσβαση στην Πανεπιστημιούπολη Γάλλου γίνεται μέσω της οδού Σταμαθιουδάκη με κατεύθυνση Δυτικά (προς Χανιά). Στη διασταύρωση του Στρατοπέδου, σχετική σήμανση υποδεικνύει στροφή νότια με κατεύθυνση προς το χωριό «ο Γάλλος».
Εκτός πόλεως, από την Εθνική Οδό (Αυτοκινητόδρομος 90) στο ύψος του κόμβου Ατσιποπούλου (το δυτικότερο κόμβο εισόδου στην πόλη) και συγκεκριμένα στη δεξιά έξοδο της ανατολικής πλευράς του κόμβου, υπάρχει στα πενήντα (50) μέτρα παράκαμψη με σήμανση για το Πανεπιστήμιο.