Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Συνέδρια - Ημερίδες

 • ISA-IDSS Conference 2022, June 17th – 19th
 • Ο Karl Marx και οι Κοινωνικές Επιστήμες (17 Οκτωβρίου 2018)
 • Βιώσιμη Ανάπτυξη, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Νέες Δεξιότητες (19 Ιουνίου 2018)
 • Πολιτική και Εξωτερικός Ρόλος των ΗΠΑ του Τραμπ, Ημερίδα, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου (17 Μαίου 2017)
 • Σύνταγμα & κοινωνικοπολιτική δυναμική (26 Απριλίου 2017)
 • Μεταρρύθμιση και Πολιτική: Ζητήματα Σχεδιασμού και Υλοποίησης Πολιτικών σε Εθνικό και Υπερεθνικό Επίπεδο (29 Νοεμβρίου 2016)
 • Σύνταγμα και Αναθεώρηση (20 Ιουνίου 2014)
 • Governance for Sustainable Development (21 Σεπτεμβρίου 2012)
 • Μεταναστευτική Πολιτική: Διεθνείς τάσεις και προβληματισμοί στη σύγχρονη Ελλάδα (14 Μαίου 2011)
 • Πολιτική Επιστήμη: Τάσεις και Κατευθύνσεις, Σύγχρονα διακυβεύματα και η συμβολή του Α.-Ι. Δ. Μεταξά (25 Φεβρουαρίου 2010)
 • Διοίκηση και Δημοκρατία: Ποιότητα, Αποτελεσματικότητα, Νομιμοποίηση (8 Οκτωβρίου 2009)
 • Σύνταγμα και Πολιτική: Σύγχρονη συζήτηση και συμβολή του Δ. Θ. Τσάτσου (6 Ιουνίου 2008)
 • Πολυπολιτισμικότητα, πολιτικές διαχείρισης της διαφοράς και ανθρώπινα δικαιώματα (4 Ιουνίου 2008)
 • Η Εκπαιδευτική & Πανεπιστημιακή Πολιτική στο Πλέγμα των Δημόσιων Πολιτικών: Το Πανεπιστήμιο των Αξιών (10 Φεβρουαρίου 2006)
 • Κοινωνική μεταβολή και κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα του νέου αιώνα (19 Μαρτίου 2005)
 • Τριάντα Χρόνια Δημοκρατία. Το Πολιτικό Σύστημα της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας (20 Μαίου 2004)
 • Τόμας Χομπς. Κυριαρχία και Κανονιστικότητα (23 Ιανουαρίου 2004)
 • Παγκοσμιοποίηση και Πολιτική Μεταβολή (28 Νοεμβρίου 2003)
 • Πανεπιστήμιο και Πολιτική (16 Μαίου 2003)
 • Η ΕΕ στο Διεθνές Περιβάλλον: Οι Εξωτερικές Σχέσεις του Ευρωπαϊκού Πολιτικού Συστήματος (25 Οκτωβρίου 2002)
 • Κράτος, Κοινωνία, Αγορά και Πολιτικές στην Εκπαίδευση (17 Μαίου 2002)