Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Ανακοίνωση κ. Λεκάκη

Ενημέρωση προς τους φοιτητές/τριες για το μάθημα Οι Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΥΕΠ ΠΕΕΠ245.

Η προγραμματισμένη γραπτή πρόοδος θα γίνει την Παρασκευή 31/03/2023 στην αίθουσα Καμπίτση και ώρα 17.30-20.30.

Ο Διδάσκων Νικόλαος Λεκάκης