Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Ιστορία & πολιτική σημασία του φαινομένου της ληστείας στην Ελλάδα 19ος-20ος αιώνας – στο πλαίσιο του κύκλου διαλέξεων Politics of Liberation του ιδρύματος Rosa Luxemburg

Διάλεξη του Καθηγητή Νίκου Βαφέα με θέμα “Η ιστορία και η πολιτική σημασία του φαινομένου της ληστείας στην Ελλάδα (19ος-20ός αιώνας)”, στο πλαίσιο του κύκλου διαλέξεων Politics of Liberation του ιδρύματος Rosa Luxemburg.