Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Πρακτική άσκηση φοιτητών στο Εργαστήριο Η/Υ για το Εαρινό Εξάμηνο

Ανακοίνωση

Στο πλαίσιο μη αμειβόμενης πρακτικής άσκησης, το Εργαστήριο Σχολής Κοινωνικών Επιστημών επιθυμεί να συνεργαστεί με φοιτητές της Σχολής κατά τη διάρκεια του Εαρινού Εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2022-23. Ενδεικτικές δραστηριότητες είναι οι ακόλουθες:

  1. Στελέχωση εργαστηρίου για την απογευματινή λειτουργία του
  2. Windows updates
  3. Εγκατάσταση προγραμμάτων
  4. Απογραφή μηχανημάτων

 

Το ωράριο της πρακτικής άσκησης θα είναι 14:30-18:30 Δευτέρα – Παρασκευή

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά στο email του εργαστηρίου  (pclab@ econ.soc.uoc.gr) από 06/02/2023 – 10/02/2023

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση προϋπηρεσίας.