Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Πρόγραμμα Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2023-2024 – Αλλαγή αιθουσών

Δείτε το πρόγραμμα μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2023-2024 εδώ.

Σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο το εξάμηνο ξεκινάει 12/02.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους φοιτητές/ φοιτήτριες, για την επιλογή τους στα μαθήματα της κατηγορίας Υποχρεωτικά Επιλεγόμενα Σεμινάρια (ΥΕΣ) γίνεται αποκλειστικά με την αυτοπρόσωπη παρουσία τους κατά την πρώτη εβδομάδα διδασκαλία του κάθε ΥΕΣ.