Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Ιωάννης Καραγιάννης

Εmail: ikarayiannis@uoc.gr

Τηλέφωνο: 2831077460

Γραφείο: Ισόγειο Κτίριο Διοίκησης 

Ώρες Επικοινωνίας:

Τετάρτη: 18:00-20:00

Πέμπτη: 09:00-11:00

Με σπουδές αμιγώς πολιτικής επιστήμης στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης), στο οποίο πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές (ΠΜΣ «Πολιτικής Επιστήμης & Κοινωνιολογίας») και εκπόνησε με υποτροφία του «Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών» (ΙΚΥ) διδακτορική διατριβή με επίδοση «Άριστα», ο Γιάννης Καραγιάννης δραστηριοποιείται ερευνητικά στα βασικά πεδία της σύγχρονης πολιτικής ανάλυσης και μεθοδολογίας, στη μελέτη των πρακτικών κυβέρνησης και άσκησης εξουσίας με τις συνοδεύουσες στοχαστικές και λογοθετικές πλαισιώσεις τους, στην ανάλυση του πολιτικού λόγου και των ποικίλων σχετικών θεωρητικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων που την υποστηρίζουν («ανάλυση λόγου», «ρητορική ανάλυση», «αφηγηματική ανάλυση», «κριτική ανάλυση λόγου», κ.λπ.), στη μελέτη της πολιτικής επικοινωνίας στις σύγχρονες συνθήκες της παγκοσμιότητας, καθώς και στη σπουδή της ελληνικής πολιτικής μέσα από μια πολυεπίπεδη θεωρητική, μεθοδολογική και θεματική προοπτική (άσκηση εξουσίας, αντιλήψεις κυβέρνησης και πολιτικός λόγος, κομματικός και πολιτικός ανταγωνισμός, κράτος και κρατικές πολιτικές, πολιτική αντιπροσώπευση και πολιτικό προσωπικό, κοινωνικές και πολιτικές διαιρέσεις, πολιτικές ταυτότητες, πρακτικές και συμπεριφορές, πολιτική κουλτούρα, αξιακό περιβάλλον και ιδεολογίες, «κοινωνία πολιτών»).

Έχει διδάξει στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2005-2006 & 2008) και, ως εντεταλμένος διδασκαλίας (ΠΔ 407/80) στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης (2010-2013), στο οποίο εκλέχτηκε ως λέκτορας το 2009 και σήμερα είναι μόνιμος επίκουρος καθηγητής. Έχει δραστηριοποιηθεί ερευνητικά ως «Κύριος Μεταδιδάκτορας Ερευνητής» στο πλαίσιο του προγράμματος «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ι» (2004-2006), καθώς και σε διεθνή (CNEP II & III) και εγχώρια ερευνητικά δίκτυα («ΘΑΛΗΣ» 2012-2015). Είναι κριτής και αρθρογραφεί σε επιστημονικά περιοδικά και συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Διετέλεσε Ταμίας (2004-2006) και Γενικός Γραμματέας (2014-2016) στο Διοικητικό Συμβούλιο της «Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης» (ΕΕΠΕ) και συμμετείχε στην ίδρυση του Θεματικού Δικτύου για την Ανάλυση Πολιτικού Λόγου (www.discourse-analysis.gr) που τελεί υπό την αιγίδα της. Στο διάστημα 2016-2018 υπήρξε μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του επιστημονικού περιοδικού της ΕΕΠΕ («Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης») και πρωτοστάτησε στη μετάβασή του στη διαδικτυακή πλατφόρμα ανοικτής πρόσβασης του «Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης» (ΕΚΤ).

 • Πολιτική Ανάλυση

 • Ανάλυση Λόγου

 • Εξουσία-κυβέρνηση

 • Πολιτική επικοινωνία

 • Ελληνική Πολιτική

Υποχρεωτικά (ΥΠΟ):

 • Ελληνική Πολιτική (ΕΕΠΠ 120)
 • Πολιτική Επιστήμη ΙΙ: Λειτουργικές παράμετροι (ΠΕΛΠ 148)

Υποχρεωτικά Επιλογής (ΥΕΠ):

 • Πολιτική (και) Επικοινωνία (ΠΚΕΠ 422)
 • Πολίτες, Ταυτότητες και Πολιτική στη Σύγχρονη Ελλάδα (ΠΤΠΠ 428)

Σεμινάρια (ΥΕΣ):

 • Λαϊκισμός και Ελιτισμός (ΛΑΕΠ 708)
 • Αντι-εξουσίες (ΑΝΕΠ 596)
 • Πολιτικός Λόγος και Ιδεολογία (ΠΛΙΠ 517)
 • Governmentality (ΓΚΜΠ 549)

Δια-τμηματικά μαθήματα Σχολής Κοινωνικών Επιστημών:

 • Ανάλυση Λόγου (συνδιδασκαλία με: Αθηνά Σκουλαρίκη) (ΣΚΕ 609)
 • Προπαγάνδα (συνδιδασκαλία με: Αθηνά Σκουλαρίκη) (ΠΡΟΠ 468)

Βιβλία:

 • Καραγιάννης, Γ. (2023). Ελληνική Πολιτική. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις, https://dx.doi.org/10.57713/kallipos-191.
 • Καραγιάννης, Γ. (2021). ΠΑΣΟΚ και πολιτικός λόγος. Νοηματοδοτήσεις του λαϊκισμού, εκσυγχρονισμού και σοσιαλισμού. Νήσος.

Επιμέλειες συλλογικών τόμων:

 • Καραγιάννης, Γ., & Κανελλόπουλος, Κ. (2019). Από τη μεταπολίτευση στην κρίση. Όψεις και προοπτικές της Γ’ Ελληνικής Δημοκρατίας. Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης.
 • Κάλλας, Γ., Καραγιάννης, Γ., Κονδύλη, Δ. (2008). Μεθοδολογικά ζητήματα και ερευνητικές υποδομές των κοινωνικών επιστημών. Ποταμός.

Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους (επιλεγμένες δημοσιεύσεις):

 • Καραγιάννης, Γ. (2021). Πολιτική, ΜΜΕ και Δημοκρατία: μια σχέση προς επανεξέταση. Στο, Ίδρυμα της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία. Ενημέρωση και Δημοκρατία (σσ. 117-130).
 • Karayiannis, Y., & Malkopoulou, A. (2019). Political Rhetoric in the Refugee Crisis in Greece. Στο, Roundree, C., & Tille J. (Eds.). National Rhetoric in the Syrian Immigration Crisis: Victims, Frauds, and Floods. Michigan University Press (pp. 69-96).
 • Καραγιάννης, Γ. (2019). Στοχασμοί κυβέρνησης και άσκησης εξουσίας στη μεταπολιτευτική Ελλάδα. Στο, Καραγιάννης, Γ., & Κανελλόπουλος, Κ. (Επιμ.). Από τη μεταπολίτευση στην κρίση. Όψεις και προοπτικές της Γ’ Ελληνικής Δημοκρατίας. Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης (σσ. 252-277).
 • Καραγιάννης, Γ. (2016). Συνύπαρξη και διαχωρισμός. Μέγεθος εκλογικής περιφέρειας και πολιτική αντιπροσώπευση. Στο, Κακεπάκη, Μ. (Επιμ.). Η πολιτική αντιπροσώπευση στη σύγχρονη Ελλάδα. Χαρακτηριστικά και φυσιογνωμία του ελληνικού κοινοβουλίου. Παπαζήσης (σσ. 195-227).

Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά (επιλεγμένες δημοσιεύσεις):

 • Kaltsas, Sp., Karoulas, G., Karayiannis, Y., Kountouri, F. (2022). The Political Discourse of the Church of Greece during the Crisis: An Empirical Approach. Religions, 13:273. https://doi.org/10.3390/rel13040273.
 • Kakepaki, M., Karayiannis, Y. (2021). Ticket to Brussels. One-way or Return? Profiles and typology of Greek MEP’s, 1981-2019. The Greek Review of Social Research, 157: 157-181, https://doi.org/10.12681/grsr.27621.
 • Καραγιάννης, Γ. (2015). Η ανάλυση της εξουσίας. Foucault, σύγχρονη καθοδηγητική εξουσία και ερευνητικές προκλήσεις. Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, 43: 81-108. https://doi.org/10.12681/hpsa.14406.
 • Καραγιάννης, Γ. (2007). «Κόμματα εξουσίας» και πολιτική στη σύγχρονη Ελλάδα. Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, 29: 61-89. https://doi.org/10.12681/hpsa.14648.