Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Νικόλαος Παπαδάκης

Εmail: papadakn@uoc.gr 

Τηλέφωνο: 2831077561

Γραφείο: Κτίριο ΣΚΕ 1ος Όροφος

Ώρες Επικοινωνίας:

Πέμπτη: 08:30 – 11.30

Παρασκευή: 11.30 – 14.30

Καθηγητής και Διευθυντής του Κέντρου Πολιτικής Έρευνας & Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΕΤ) στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι Διακεκριμένος Επισκέπτης Καθηγητής (Distinguished Visiting Professor) στην AGEP του Zhengzhou University (ZZU) της Κίνας και Μέλος του Επιστημονικού Εκπαιδευτικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), ενώ είναι Διευθυντής του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης  του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΚΕΔΙΒΙΜ). Επιπρόσθετα είναι Μέλος του Standing Group “Political Cultureτου European Consortium of Political Research (ECPR), Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (CECL)-  Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, όπως και Επίτιμος Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων (ΕΟΠΕ). Έχει σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο IoE του University of London (σήμερα UCL- IoE).

Έχει διατελέσει Special Adviser στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2011- 2013), Αναπληρωτής Διευθυντής του Κέντρου Ερευνών και Μελετών για τις Ανθρωπιστικές, τις Κοινωνικές και τις Επιστήμες της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης/ ΚΕΜΕ-Π.Κ (01/09/2016- 30/11/2021), Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Π.Κ. (2009-2011) και International Expert στο ETF (2015-2018). Συνεργάζεται με το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε) της Κύπρου (ως μέλος Επιτροπών Εξωτερικής Αξιολόγησης Προγραμμάτων Σπουδών ΑΕΙ), με το Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ, το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ και το ESRC-funded Research Centre “LLAKES” του UCL-IoE, ενώ είναι συνεργαζόμενος Ερευνητής του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Διετέλεσε μέλος του Education & Training Coordination Group (ETCG/ 2006-2010) όπως και του Standing Group on Indicators & Benchmarks (SGIB/2007-2012) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μέλος (2008- 2011) του Advisory Board του UNDP/ RCPAR (Regional Centre for Public Administration Reform). Έχει διατελέσει Επισκέπτης Καθηγητής στη Faculty of Policy & Society του University of London/ IoE (σήμερα UCL-IoE) και Επισκέπτης Καθηγητής στο Zhengzhou University (ZZU) της Κίνας.

Έχει συνολικά 222 δημοσιεύσεις. Συγκεκριμένα:  Έχει δημοσιεύσει 198 μελέτες (88 εκ των οποίων διεθνείς), στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και κινέζικα. Επίσης έχει συγγράψει 13 επιστημονικά βιβλία – μονογραφίες στα ελληνικά και αγγλικά και έχει επιμεληθεί άλλους 11 συλλογικούς τόμους- βιβλία. Έχει (στις 12/6/2024) 715 αναφορές (h-index: 12) στο Google Scholar. Έχει κάνει 288 εισηγήσεις (σε Διεθνή και Ελληνικά Συνέδρια, Workshops, Ημερίδες και Summer Schools) και διαλέξεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, 128 εκ των οποίων σε Διεθνή Συνέδρια και Workshops,  ενώ συμμετέχει ή έχει συμμετάσχει (είτε ως Επιστημονικός Υπεύθυνος, είτε ως Ερευνητής- Επιστημονικός Συνεργάτης) σε 56 (κυρίως ερευνητικά) Προγράμματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

  • Πολιτικές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
  • Πολιτικές Απασχόλησης
  • Κοινωνική Πολιτική
  • Μεταναστευτική Πολιτική
  • Μεθοδολογία της έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες

ΔΕΚΠ402 Δημόσιες Πολιτικές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
ΕΝΣΠ398 Ειδικά Θέματα Κοινωνικής Πολιτικής
ΕΠΑΠ563 Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική και Απασχόληση
ΕΠΠΠ585 Εκπαιδευτική Πολιτική και Πολιτικές Απασχόλησης
ΠΜΚΠ137 Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες